STEEDS MEER GEZINNEN KIEZEN ERVOOR DE VERZORGING VAN HUN WAS UIT TE BESTEDEN

Lakenpakketten

Omwille van het gemak kiezen steeds meer ge­zinnen ervoor de ver­zorging van hun bedden­lakens of tafel­lakens aan ons bedrijf uit te be­steden. Infor­meert u eens naar de moge­lijk­heden die wij bieden om u van dit las­tige werk te ver­lossen en ver­zekerd te zijn van pro­fessio­nele reini­ging en af­werking.

 

Gezinswas

Wordt uw vrije tijd vooral beheerst door de draaien­de was­machine thuis? Dan kent u onze was­service nog niet. Die maakt het moge­lijk om uw gezins­was uit te be­steden. Onze service is

wasmachine.jpg

overigens niet op de eerste plaats een luxe, maar kan u ook verder helpen wanneer u niet over een wasmachine beschikt. Door een ver­huizing bij­voor­beeld, of wan­neer uw machine thuis, om welke reden dan ook, tijde­lijk niet beschik­baar is.